Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Рус Eng

MÜQƏDDİMƏ

ib-300x291İsmayıl bəy Qutqaşınlı 1809-cu il yanvarın 27-də Nuxa qəzasının Qutqaşın mahalında ərazinin hakimi  Sultan Nəsrullahın ailəsində anadan olmuşdur.  Uşaqlıq illərində elmi və dini təhsil almışdır. 1818 ci ildə Rus ali hərb məktəbində təhsil almağa göndərilir. Gizirlikdən General –mayor ali hərbi rütbəsinə qədər yüksəlir. 4cü dərəcə müqəddəs Georgi ordeninə layiq görülən ilk azərbaycanılıardan biridir. Rəşid bəy və Səadət xanım əsəri ilə  Azərbaycan ədəbiyyatında  müasir nəsr hekayə janınırının ilk nümayəndəsi hesab edilir. “Səfərnaməsi” ilə Azərbaycan coğrafiyası üçün qiymətli məlumatlar vermişdir.Azərbaycan xalqının maariflənməsində və maarif hərakatının inkişafında birbaşa xidmətləri olmuşdur. Xalq arasında həm də xeyriyyəçi kimi tanınmışdır.

Mükafatlar və medallar

 • XIX əsrin 30-cu illəri
  4-cü dərəcə müqəddəs George ordeni
  image
  İgidliyinə və orduda göstərdiyi xidmətlərinə görə layiq görülüb. Qutqaşınlı bu medala layiq görülən ilk Azərbaycanlı komandanlardan biridir.
 • XIX əsrin 30-cu illəri
  Müqəddəs Stanislav ordeni
  image
  Orduda göstərdiyi igidliyə görə Müqəddəs Stanislav ordeninə layiq görülüb
 • 1928, 1929 cü illər
  4cü və 3 cü dərəcə Müqəddəs Anna ordeni
  image
  25 yanvar 1828 cı ildə Rus-Fars müharibəsində göstərdiyi rəşadətə görə 4 cü dərəcə Müqəddəs Anna, İyul 1829-cu ildə İsmayıl bəyə xidmətdə fərqləndiyinə görə baş-leytenant hərbi rütbəsi verilir və 3-cü dərəcə Müqəddəs Anna oredni ilə təltif edilir
 • 1828-ci il 25 yanvar
  3cü dərəcə “Aslan və Günəş” ordeni
  image
  1828 cı ildə Rus-Fars müharibəsində göstərdiyi rəşadətə görə 3-cü dərəcə “Aslan və Günəş” medallarına layiq görülür
 • 1821-ci il 7 oktyabr
  “İgidliy görə” qızıl qılınc ordeni
  image
  1821-ci ildə igidliyinə görə “Qızıl Qılınc” ordeninə layiq görülür.